Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Oct 14, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våld i ungas relationer. Våld i ungas partnerrelationer är ofta våld som vuxenvärlden osynliggör och har svårt att se. Varför är det så? Hur ser våld i ungas partnerrelationer egentligen ut ? Skiljer sig våldet från våld mot vuxna? Vilket stöd finns att få för...


Oct 7, 2019


I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnors motstånd och Response-Based Practice som handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande (empowering) genom att benämna våld för vad det är och synliggöra den utsattas motstånd och förövarens ansvar samt att undersöka sociala...


Sep 30, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våld mot äldre kvinnor. Vi gästas av Wiveka Holst som i många år har arbetat med kvinnors mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor inom den ideella sektorn. Våldsutsatta äldre kvinnor syns sällan i statistiken, hos socialtjänst eller i våra rättssalar– vad beror det...


Sep 23, 2019

I detta avsnitt tar vi upp psykiskt våld i nära relationer. En våldsyttring som det sällan pratas om. Gäst är Lena Bivner som bland annat har skrivit boken "Helvetet jag kallade kärlek". 
linn@linnmhallen.se 


Sep 16, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnor i missbruk. Hur påverkar våldsutsattheten missbruket och hur påverkar missbruket våldsutsattheten och möjligheten att bli fri från våld?
Hur bemöter samhället våldsutsatta kvinnor i missbruk, ser vi våldet Gäster är Mona Lillkåll Kassarp och Annika Öberg...