Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 2, 2019

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever och som är utsatta för våld i nära relationer. Gäster är Myrra Franzen, jurist och projektledare på Se barnen och Vendela som är ambassadör för Se barnen. Vendela beskriver hur det var för henne att växa upp med våld och kräkningar som en del av vardagen och vad samhällets representanter kan göra för att se och uppmärksamma de barn som lever med våld. 
linn@linnmhallen.se