Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 9, 2019

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever våld, själva är utsatta för våld och barnkonventionen. Med oss som gäst har vi Christina Heilborn som är chefsjurist på UNICEF Sverige. Christina berättar om de brister UNICEF sett i myndigheters hantering av våld mot barn och om vad barn berättar om sina upplevelser av våld och myndigheters bemötande av dem. Vi pratar också om UNICEFs rapporter ”olagligt men inte straffbart” och ”vem skyddar oss från våld” och vilka åtgärder UNICEF anser nödvändiga för att stärka barns rättigheter. 

linn@linnmhallen.se