Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 16, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnor i missbruk. Hur påverkar våldsutsattheten missbruket och hur påverkar missbruket våldsutsattheten och möjligheten att bli fri från våld?
Hur bemöter samhället våldsutsatta kvinnor i missbruk, ser vi våldet Gäster är Mona Lillkåll Kassarp och Annika Öberg från Qrut. 

linn@linnmhallen.se