Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 23, 2019

I detta avsnitt tar vi upp psykiskt våld i nära relationer. En våldsyttring som det sällan pratas om. Gäst är Lena Bivner som bland annat har skrivit boken "Helvetet jag kallade kärlek". 
linn@linnmhallen.se