Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 30, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våld mot äldre kvinnor. Vi gästas av Wiveka Holst som i många år har arbetat med kvinnors mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor inom den ideella sektorn. Våldsutsatta äldre kvinnor syns sällan i statistiken, hos socialtjänst eller i våra rättssalar– vad beror det på och vad kan vi göra för att bli bättre på att upptäcka våldet? Vilka föreställningar har samhället kring äldre kvinnors våldsutsatthet och kring vem som är förövare? Hur påverkar våra föreställningar äldre kvinnors möjlighet till stöd och skydd från fortsatt våldsutsatthet ? Vilket stöd finns att få? 
linn@linnmhallen.se