Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Oct 7, 2019


I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnors motstånd och Response-Based Practice som handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande (empowering) genom att benämna våld för vad det är och synliggöra den utsattas motstånd och förövarens ansvar samt att undersöka sociala responser.
Gäst är Josefin Kjellberg.
linn@linnmhallen.se