Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Oct 21, 2019

I detta avsnitt belyser vi våld i ungas nära relationer. Vi pratar med "Vendela" som träffade sin pojkvän när hon var 14 år, en pojkvän som under flera år utsatte henne för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

linn@linnmhallen.se