Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 27, 2018

Vi får höra Maria berätta om hennes första möte med socialtjänsten och om hennes ambivalens inför att ta emot hjälp och skydd.  Maria beskriver hur socialtjänsten och handläggarnas bemötande hjälpte henne och hennes barn till ett liv fritt från våld. Vi får också träffa Veronica Ekström fil. dr i socialt arbete och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola beskriva socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna. Vilka möjligheter och utmaningar finns för socialtjänsten idag?