Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Oct 17, 2018

Maria berättar om att leva med rädslan att bli dödad av sin före detta man. Experter i avsnittet är Shilan Caman, forskare på Karolinska institutet. Shilan har forskat kring dödligt partnervåld och vilka riskfaktorer som finns kring dödligt partnervåld. Vår andra expert Nina Rung som grundat Huskurage. Nina...


Oct 10, 2018

Vi får höra Maria berätta om vad som hände efter att hon separerade från sin dåvarande man, hur våldet efter separationen tog sig nya uttryck och hur detta än idag påverkar henne och hennes barn.  Expert i avsnittet är Linnea Bruno, dr i sociologi och en av författarna till boken Våld i nära relationer-...


Oct 4, 2018

Vi får höra Maria berätta om hur hennes barn reagerade och påverkades av att uppleva våld i hemmet men även hur hon som mamma påverkades av att vara utsatt för våld.  Maria berättar om vårdnadstvisten som började efter separationen och hur denna påverkade och fortfarande idag påverkar barnen. Maria...


Sep 27, 2018

Vi får höra Marias berättelse om hur allt börja, sin starka kärlek till mannen men också om hur relationen präglades av våld, rädsla och osäkerhet och om hur svårt det kan vara att bryta upp från en våldsam partner. Vi får också träffa Carin Holmberg, sociolog, forskare och författare som beskriver hur...


Sep 27, 2018

Vi får höra Maria berätta om hennes första möte med socialtjänsten och om hennes ambivalens inför att ta emot hjälp och skydd.  Maria beskriver hur socialtjänsten och handläggarnas bemötande hjälpte henne och hennes barn till ett liv fritt från våld. Vi får också träffa Veronica Ekström fil. dr i...