Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Feb 20, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våldsutövaren. Vem är hen och vilka förklaringsmodeller finns det till varför människor utövar våld mot närstående? ”Maria” beskriver hur hon upplevde sin fd.man och vilka triggers till aggressivitet hon nu kan se fanns. Gäst är Peter Andersson som är leg. psykoterapeut,...


Feb 13, 2019

Maria berättar hur det påverkat henne och barnen att leva under skydd och med sekretessmarkering. Gäst i avsnittet är Anne från polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp (BOPS). Anne berättar om polisens arbete med skydd och riskbedömningar och hur polisen kan hjälpa den som är våldsutsatt och är i...


Feb 7, 2019

I detta avsnitt fortsätter vi att prata om våld, trauma och PTSD. Maria beskriver sina och hennes barns symtom på trauma och PTSD samt vilken hjälp och behandling de fick av Hälso-och sjukvården. 
Gäst och expert i avsnittet är Anna Norlén som är leg.psykolog och leg. psykoterapeut, rektor och verksamhetschef...