Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Sep 30, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våld mot äldre kvinnor. Vi gästas av Wiveka Holst som i många år har arbetat med kvinnors mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor inom den ideella sektorn. Våldsutsatta äldre kvinnor syns sällan i statistiken, hos socialtjänst eller i våra rättssalar– vad beror det...


Sep 23, 2019

I detta avsnitt tar vi upp psykiskt våld i nära relationer. En våldsyttring som det sällan pratas om. Gäst är Lena Bivner som bland annat har skrivit boken "Helvetet jag kallade kärlek". 
linn@linnmhallen.se 


Sep 16, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnor i missbruk. Hur påverkar våldsutsattheten missbruket och hur påverkar missbruket våldsutsattheten och möjligheten att bli fri från våld?
Hur bemöter samhället våldsutsatta kvinnor i missbruk, ser vi våldet Gäster är Mona Lillkåll Kassarp och Annika Öberg...


Sep 9, 2019

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever våld, själva är utsatta för våld och barnkonventionen. Med oss som gäst har vi Christina Heilborn som är chefsjurist på UNICEF Sverige. Christina berättar om de brister UNICEF sett i myndigheters hantering av våld mot barn och om vad barn berättar om sina...


Sep 2, 2019

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever och som är utsatta för våld i nära relationer. Gäster är Myrra Franzen, jurist och projektledare på Se barnen och Vendela som är ambassadör för Se barnen. Vendela beskriver hur det var för henne att växa upp med våld och kräkningar som en del av vardagen och...