Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Oct 28, 2019

I detta avsnitt belyser vi våld i ungas nära relationer utifrån den forskning som idag finns tillgänglig. Vi gästas av Carolina Øverlien, docent i socialt arbete på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och forskningsledare på NKVTS i Oslo. 

linn@linnmhallen.se


Oct 21, 2019

I detta avsnitt belyser vi våld i ungas nära relationer. Vi pratar med "Vendela" som träffade sin pojkvän när hon var 14 år, en pojkvän som under flera år utsatte henne för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

linn@linnmhallen.se


Oct 14, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våld i ungas relationer. Våld i ungas partnerrelationer är ofta våld som vuxenvärlden osynliggör och har svårt att se. Varför är det så? Hur ser våld i ungas partnerrelationer egentligen ut ? Skiljer sig våldet från våld mot vuxna? Vilket stöd finns att få för...


Oct 7, 2019


I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnors motstånd och Response-Based Practice som handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande (empowering) genom att benämna våld för vad det är och synliggöra den utsattas motstånd och förövarens ansvar samt att undersöka sociala...