Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Nov 25, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta barns strategier. Vilka strategier har barn som upplever våld i hemmet?
Hur agerar barn före, under och efter våldsepisoderna?
Hur upplever barn myndigheters bemötande av deras våldsutsatthet?
Med oss som gäst har vi Vendela som berättar om sin egen våldsutsatthet som...


Nov 18, 2019

I detta avsnitt pratar vid med sexolog Kalle Norwald om sexuellt våld i nära relationer. 
Vad är egentligen sex och vad är sexuellt våld. Var går gränsen? och hur kan vi som professionella ställa frågor om sexuellt våld? 

linn@linnmhallen.se 


Nov 11, 2019

Förra året dödades 22 kvinnor av sin man, pojkvän eller exman. I Sverige år 2018. 
I det här avsnittet ska vi prata om just det, det dödliga våldet i nära relationer. Vi ska också prata om barnen som blev kvar. Många av kvinnorna som mördades av sina män hade lämnat eller var på väg att lämna relationen...


Nov 4, 2019

I detta avsnitt pratar vi om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Det är inte ovanligt att våld mot familjens djur används som ett sätt att utöva våld och kontroll mot övriga familjemedlemmar, men uppmärksammas detta våld tillräckligt? Har vi tillräcklig kunskap för att se...