Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Jan 27, 2020

I detta avsnitt gästas vi av Marina Berman, familjerättssekreterare Stockholm Nordväst. Marina berättar om familjerättsliga utredningar och hur bedömning av våld och risk ser ut. Vilka underlag tar man in, vilka kontakter tas och vad är egentligen våld i familjerättsligt sammanhang? Hur fungerar det när man...


Jan 13, 2020

Jag vill bara bli fri - om eftervåld i nära relationer. 

linn@linnmhallen.se