Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Mar 23, 2020

I detta avsnitt berättar Olivia Trygg från Trygga Barnen om hur våld kan te sig i en familj med missbruk och om hur man som barn påverkas av detta. 

 


Mar 9, 2020

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever våld i hemmet.
Hur påverkas barn av att bevittna/uppleva våld hemma? Vilka konsekvenser kan bevittnande av våld få på kort och lång sikt?
Hur bemöter professionella dessa barn och vilket stöd finns att få? Med oss som gäst har vi Åsa Landberg som är legitimerad...