Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Aug 31, 2020

I detta avsnitt pratar vi med Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut och rektor på Ericastiftelsen om hur barn påverkas av att växa upp med våld i nära relationer och med en omsorgsperson som är skrämmande och/eller skrämd?  
Vad är egentligen desorganiserad anknytning och går det att förändra...