Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Nov 23, 2020

I det här avsnittet pratar vi om en typ av våld som är vanligt och som kan ge allvarliga konsekvenser men som vi sällan pratar om, det ekonomiska våldet. Vår gäst är Marie Eriksson som är universitetslektor i socialt arbete vid Linné universitet och som forskar på ekonomiskt våld i nära relationer.

Vi...


Nov 9, 2020

Hur kan den yrkesverksamma påverkas av att dagligen exponeras för berättelser om våld, övergrepp och trauma och hur kan vi göra för att förebygga ohälsa kopplat till arbetet med våld i nära relationer? 
I detta avsnitt möter vi Hanna Olsson, leg terapeut, handledare och författare som bland annat har...