Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Dec 10, 2021

I detta avsnitt pratar vi med Pia Eklund om det som brukar kallas för ”Eftervåld” eller Separationsvåld, att våldet sällan upphör efter separation utan snarare hur det tar sig...


Nov 22, 2021

I detta avsnitt pratar vi om sexuellt våld i nära relation. Paulina Bengtsson är vår gäst och hon berättar hur hon som 22 åring träffade mannen hon drömt om. Det började som en vacker kärlekssaga på internet, men ledde snart till en vardag präglad av hot, övergrepp och våldtäkter. Under fyra månader...


Nov 15, 2021

I detta avsnitt samtalar vi med Henning Mohaupt som är psykolog och forskare vid Alternativ till Våld i Norge.
Henning har forskat på hur våldsutövande pappor i behandling ser på sitt eget föräldraskap. Forskningen visar också på hur våldsutövande pappor ser på föräldrasamarbetet och...


Nov 1, 2021

I detta avsnitt pratar vi med Maria Eriksson, professor i socialt arbete, om barn som upplever våld och omsorgsförmåga/föräldraförmåga hos våldsutövande och våldsutsatta föräldrar. Ställer vi olika krav på mammor och pappor generellt och hur ser det ut när det förekommer våld? Kan man egentligen sägas...


Oct 18, 2021

I detta avsnitt pratar vi med Anna L Jonhed, lektor och forskare i socialt arbete vid Örebro universitet om barn som har upplevt/upplever våld i nära relationer och umgänge med den våldsutövande föräldern. Vad är egentligen barnets bästa? Vilka behov eller rättigheter väger tyngst: barnets rätt att leva ett...