Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

May 29, 2022

I detta avsnittet gästas vi av Carolina Överlien, professor i socialt arbete som under senare år har arbetat med studier som handlar om ungas våld i nära relationer. 


Vi pratar om  våld i unga Hbtqi - personers nära relationer och om ”dubbel...


May 9, 2022

I detta avsnitt gästas vi av Karin Pernebo som är psykolog och forskare vid Linnéuniversitetet. Karin forskar om barn som utsatts för våld i nära relationer samt om insatser och behandling till barn med erfarenhet av svåra livshändelser. Vi pratar bland annat om hur barn påverkas av att uppleva våld från en...


Apr 11, 2022

I detta avsnitt pratar vi vårdnadsmål och riskbedömningar. Med oss som gäst har vi Anna Kaldal som är professor i processrätt vid Stockholms universitet och som forskat på bland annat riskbedömningar i vårdnads- och LVU mål.

 

I avsnittet berättar Anna mer om hennes avhandling Parallella processer och hur...


Mar 28, 2022

Vår gäst i detta avsnitt är Eva Diesen som är jurist, forskare och lärare vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

 

Eva har på uppdrag av ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) forskat om våld och vårdnad. Hon har i sin...


Mar 14, 2022

I detta avsnitt fortsätter vi att prata om det nya Barnfridsbrottet, utmaningar och möjligheter. Gäst är Anna Kaldal professor i processrätt som forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot...