Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Jan 31, 2022

I detta avsnitt pratar vi om skam med Viveka Enander som är lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Vad är egentligen skam och hur påverkar skammen oss i våra nära relationer? Finns...


Jan 12, 2022

I detta avsnitt pratar fortsätter vi att prata om eftervåld, det våld som många gånger tar vid efter separation från en våldsutövare. Vi pratar med "Anna" som under många år levde i en relation präglad av våld och hot. Efter separation från hennes fd. partner började en lång process och kamp...