Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Feb 28, 2022

I det här avsnittet möter vi Erika Gyllenswärd som är polis och nationell verksamhetsutvecklare för brott i nära relationer vid Nationella operativa avdelningen (NOA) hos polisen. Erika berättar om polisens arbete med våld i nära relation och det nya barnfridsbrottet.

Hur arbetar polismyndigheten med våld i...


Feb 14, 2022

I detta avsnitt pratar vi om dödligt våld i nära relationer ur de närståendes perspektiv. Vad innebär det att förlora ett barn till följd av dödligt våld i nära relationer? Vilket stöd ger samhället? Vi pratar med Maria vars dotter mördades av sin...