Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Mar 28, 2022

Vår gäst i detta avsnitt är Eva Diesen som är jurist, forskare och lärare vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

 

Eva har på uppdrag av ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) forskat om våld och vårdnad. Hon har i sin...


Mar 14, 2022

I detta avsnitt fortsätter vi att prata om det nya Barnfridsbrottet, utmaningar och möjligheter. Gäst är Anna Kaldal professor i processrätt som forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot...