Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 4, 2019

I detta avsnitt pratar vi om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Det är inte ovanligt att våld mot familjens djur används som ett sätt att utöva våld och kontroll mot övriga familjemedlemmar, men uppmärksammas detta våld tillräckligt? Har vi tillräcklig kunskap för att se sambandet och kan samhället erbjuda våldsutsatta med husdjur tillräckligt stöd och skydd ? Med oss som gäst i detta avsnitt har vi Carin Holmberg som är sociolog, forskare, författare och grundare av kunskapscentrumet Se Sambandet. Carin skrev redan år 2004 boken; Med husbondens röst: om våld mot djur i misshandelsrelationer ,vilket var den första undersökningen i Sverige kring våld mot djur i misshandelsrelationer. 

linn@linnmhallen.se 
@linnmoserhallen