Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 11, 2019

Förra året dödades 22 kvinnor av sin man, pojkvän eller exman. I Sverige år 2018. 
I det här avsnittet ska vi prata om just det, det dödliga våldet i nära relationer. Vi ska också prata om barnen som blev kvar. Många av kvinnorna som mördades av sina män hade lämnat eller var på väg att lämna relationen innan de dog. Det fanns varningssignaler. Många av kvinnorna var rädda och visste att de skulle dö. Många hade sökt stöd och hjälp hos polis, socialtjänst och sjukvård innan de mördades men togs inte på tillräckligt stort allvar. Hur kan det komma sig att kvinnor fortfarande dödas av män de har eller har haft en relation med? Vad kan vi som samhälle göra mer för att hjälpa dessa kvinnor innan det är för sent ? Med oss som gäst har vi Kerstin Wiegl som är författare och journalist på Aftonbladet. Kerstin har tillsammans med kollegan Kristina Edblom granskat alla fall där kvinnor dödats av sin man, pojkvän eller exman under de senaste 10 åren. De har utifrån denna granskning skrivit boken ”I händelse av min död” som på ett mycket nära och rakt sätt återger de döda kvinnornas berättelser.

 linn@linnmhallen.se