Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 18, 2019

I detta avsnitt pratar vid med sexolog Kalle Norwald om sexuellt våld i nära relationer. 
Vad är egentligen sex och vad är sexuellt våld. Var går gränsen? och hur kan vi som professionella ställa frågor om sexuellt våld? 

linn@linnmhallen.se