Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Jan 27, 2020

I detta avsnitt gästas vi av Marina Berman, familjerättssekreterare Stockholm Nordväst. Marina berättar om familjerättsliga utredningar och hur bedömning av våld och risk ser ut. Vilka underlag tar man in, vilka kontakter tas och vad är egentligen våld i familjerättsligt sammanhang? Hur fungerar det när man bedömer umgänge i fall då barnet upplevt eller blivit utsatt för våld? Hur pratar familjerätten med barn och vilken betydelse har barnets egen inställning i frågan om umgänge och kontakt? 

linn@linnmhallen.se