Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Feb 10, 2020

I detta avsnitt pratar vi med Sanna Detlefsen från Linköpings Stadsmission om våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik, den dubbla utsattheten och vanliga föreställningar kring denna grupp kvinnor. Sanna har i många år arbetat med våldsutsatta kvinnor i beroende och berättar om sina erfarenheter av att arbeta med denna grupp. Hon hjälper oss att reda ut vilka möjligheter till stöd och skydd som finns för denna grupp kvinnor. Behövs i första hand stöd utifrån våldet eller utifrån beroendet? Hur kan vi som möter våldsutsatta kvinnor bättre möta denna grupp och ge det stöd och skydd som behövs utifrån just deras situation? Vilka svårigheter finns och vad har visat sig vara ett framgångsrikt koncept?  

 linn@linnmhallen.se