Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Feb 24, 2020

I detta avsnitt belyser vi våld i HBTQ:s personers nära relationer. Gäst är Kina Sjöström från RFSL:s Stödmottagning.