Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 27, 2018

Vi får följa Maria från polisanmälan och genom den efterföljande domstolsprocessen. Maria beskriver sina tankar i mötet med polisen och under den efterföljande rättegången. Vi får också träffa Anette Lönngren, utredare hos polisen, som beskriver hur en brottsutredning går till, svårigheter att utreda brott i våld i nära relation och vad det är viktigt att tänka på som brottsoffer. Senare i avsnittet träffar vi åklagaren Hanna Cardell som berättar om åklagarens roll under förundersökningen, vad som behövs för åtal och om den efterföljande domstolsprocessen.