Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 14, 2020

I detta avsnitt pratar vi med Sara Liljegren som är projektledare för Sveriges stadsmissioners & BRIS projekt - Barns rätt i skyddat boende. Sara är också enhetschef vid Linköping stadsmissions skyddade boende med barnrättsperspektiv. Sveriges stadsmissioner och Bris har inom projektet Barns rätt i skyddat boende släppt en rapport– Min tur att berätta –som bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden.

Vi pratar bland annat om barnens egna upplevelser av att växa upp med en våldsutövande förälder, att bo på skyddat boende och deras kontakt med myndigheter och andra vuxna runtomkring dem. Vi pratar också om de brister vi ser och vad vi vuxna behöver göra för att tillgodose barns rättigheter och behov.

www.linnmhallen.se

www.advokatsjoqvist.se