Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 9, 2020

Hur kan den yrkesverksamma påverkas av att dagligen exponeras för berättelser om våld, övergrepp och trauma och hur kan vi göra för att förebygga ohälsa kopplat till arbetet med våld i nära relationer? 
I detta avsnitt möter vi Hanna Olsson, leg terapeut, handledare och författare som bland annat har skrivit artikeln "Det farliga men viktiga lyssnandet" 

www.advokatsjoqvist.se
www.linnmhallen.se