Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Oct 4, 2018

Vi får höra Maria berätta om hur hennes barn reagerade och påverkades av att uppleva våld i hemmet men även hur hon som mamma påverkades av att vara utsatt för våld.  Maria berättar om vårdnadstvisten som började efter separationen och hur denna påverkade och fortfarande idag påverkar barnen. Maria Eriksson professor i socialt arbete och en av författarna till boken Våld i nära relationer- social arbete i forskning, teori och praktik beskriver hur barn generellt kan påverkas av att uppleva våld i nära relationer, hur föräldrarförmågan kan påverkas negativt av våldet samt hur den familjerättsliga processen i ärenden som rör våld i nära relationer kan se ut.