Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Sep 6, 2021

Vi får höra Axel berätta om hur det var att växa upp i ett hem där pappa utsatte honom, syskonen och mamma för våld. Axel berättar om de vårdnadsprocesser som startade efter föräldrarnas separation och om hur han som barn upplevde dessa processer. Vi får höra om den utsatthet han kände och hur det påverkade honom att inte känna sig lyssnad på. Om att tvingas till umgänge och kontakt med den pappa som misshandlat honom och som han var rädd för.

www.advokatlagh.se

www.linnhallen.se