Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Oct 18, 2021

I detta avsnitt pratar vi med Anna L Jonhed, lektor och forskare i socialt arbete vid Örebro universitet om barn som har upplevt/upplever våld i nära relationer och umgänge med den våldsutövande föräldern. Vad är egentligen barnets bästa? Vilka behov eller rättigheter väger tyngst: barnets rätt att leva ett liv fritt från våld eller barnets rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar. Och kan kontakten vara god när föräldern är våldsam och skrämmande? Lyssnar vi på barnens egna önskemål i tvister om vårdnad, boende och umgänge och hur bedömer vi föräldrarnas omsorgsförmåga? 
www.advokatlagh.se 
www.linnmhallen.se