Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 1, 2021

I detta avsnitt pratar vi med Maria Eriksson, professor i socialt arbete, om barn som upplever våld och omsorgsförmåga/föräldraförmåga hos våldsutövande och våldsutsatta föräldrar. Ställer vi olika krav på mammor och pappor generellt och hur ser det ut när det förekommer våld? Kan man egentligen sägas ha en god omsorgsförmåga när man utövar våld mot den andra omsorgspersonen? 
www.advokatlagh.se 
www.linnmhallen.se