Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 15, 2021

I detta avsnitt samtalar vi med Henning Mohaupt som är psykolog och forskare vid Alternativ till Våld i Norge.
Henning har forskat på hur våldsutövande pappor i behandling ser på sitt eget föräldraskap. Forskningen visar också på hur våldsutövande pappor ser på föräldrasamarbetet och barnets mamma.
Henning berättar bland annat om varför det är viktig att förstå förhållandet mellan den våldsutövande pappan och barnet, hur våldet påverkar pappa/barn relationen över tid och vad som krävs för att dessa pappor ska få ett bättre föräldraskap. 

www.advokatlagh.se
www.linnmhallen.se