Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Dec 10, 2021

I detta avsnitt pratar vi med Pia Eklund om det som brukar kallas för ”Eftervåld” eller Separationsvåld, att våldet sällan upphör efter separation utan snarare hur det tar sig nya uttryck.