Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Oct 10, 2018

Vi får höra Maria berätta om vad som hände efter att hon separerade från sin dåvarande man, hur våldet efter separationen tog sig nya uttryck och hur detta än idag påverkar henne och hennes barn.  Expert i avsnittet är Linnea Bruno, dr i sociologi och en av författarna till boken Våld i nära relationer- social arbete i forskning, teori. Linnea har skrivit avhandlingen Ofridstid- fäders våld, staten och den separerade familjen. Linnea beskriver hur våldet kan ta sig nya uttryck efter separationen och hur samhällets olika representanter kan bli indragna i våldsutövande.