Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Jan 31, 2022

I detta avsnitt pratar vi om skam med Viveka Enander som är lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Vad är egentligen skam och hur påverkar skammen oss i våra nära relationer? Finns det något samband mellan skam och makt och hur påverkar det i så fall den som är våldsutsatt?

Vi pratar också om hur kan vi som yrkesverksamma kan göra för att inte förstärka känslan av skam hos den som är våldsutsatt och vad som är viktigt att tänka på i våra samtal med den som är våldsutsatt.