Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Feb 14, 2022

I detta avsnitt pratar vi om dödligt våld i nära relationer ur de närståendes perspektiv. Vad innebär det att förlora ett barn till följd av dödligt våld i nära relationer? Vilket stöd ger samhället? Vi pratar med Maria vars dotter mördades av sin fd. partner.