Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Feb 28, 2022

I det här avsnittet möter vi Erika Gyllenswärd som är polis och nationell verksamhetsutvecklare för brott i nära relationer vid Nationella operativa avdelningen (NOA) hos polisen. Erika berättar om polisens arbete med våld i nära relation och det nya barnfridsbrottet.

Hur arbetar polismyndigheten med våld i nära relation och vilka visioner finns inom myndigheten för att förbättra polisens arbete med denna grova brottslighet? Erika berättar också om det nya barnfridsbrottet, varför det är viktigt att barnfridsbrottet blivit lag och vilka utmaningar brottet innebär för polismyndigheten.