Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Mar 14, 2022

I detta avsnitt fortsätter vi att prata om det nya Barnfridsbrottet, utmaningar och möjligheter. Gäst är Anna Kaldal professor i processrätt som forskar inom ämnena brott mot barn och sexualbrott mot vuxna.