Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Mar 28, 2022

Vår gäst i detta avsnitt är Eva Diesen som är jurist, forskare och lärare vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

 

Eva har på uppdrag av ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) forskat om våld och vårdnad. Hon har i sin forskning granskat hundra brottmålsdomar där en man utövat våld mot en kvinna och/eller barn och dömts för brott samt vårdnadsdomarna mellan samma parter. Hör Eva berätta om de slutsatser hon kunde dra av sin granskning. Vilken betydelse hade det i vårdnadsmålet att mannen blivit dömd för brott mot kvinnan och/eller barnen? Hur bedömde domstol de dömda pappornas omsorgsförmåga och hur vanligt var det att den dömde mannen fick umgänge och vårdnad om barnen?

 

Läs rapporten här:

https://www.roks.se/product/vald-och-vardnad-andra-upplagan-2021

www.advokatlagh.se

www.linnmhallen.se