Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Feb 7, 2019

I detta avsnitt fortsätter vi att prata om våld, trauma och PTSD. Maria beskriver sina och hennes barns symtom på trauma och PTSD samt vilken hjälp och behandling de fick av Hälso-och sjukvården. 
Gäst och expert i avsnittet är Anna Norlén som är leg.psykolog och leg. psykoterapeut, rektor och verksamhetschef på Ericastiftelsen.
Anna berättar om behandling av PTSD och vilka konsekvenser ett obearbetat trauma kan orsaka.