Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 22, 2021

I detta avsnitt pratar vi om sexuellt våld i nära relation. Paulina Bengtsson är vår gäst och hon berättar hur hon som 22 åring träffade mannen hon drömt om. Det började som en vacker kärlekssaga på internet, men ledde snart till en vardag präglad av hot, övergrepp och våldtäkter. Under fyra månader utnyttjades Paulina som sexslav. Mannen sålde hennes kropp till andra män och han kontrollerade med ständiga hot varje steg hon tog. Paulina utsattes för våldtäkter, koppleri/prostitution och pornografi som ledde till PTSD och ett sexuellt självskadebeteende. Några år senare mötte Paulina sin förövare i domstol. Han döms till ett långt fängelsestraff.

Paulina berättar om den långa och svåra vägen tillbaka till ett normalt liv och konsekvenserna av det våld hon utsattes för. Idag mår Paulina bra och arbetar som föreläsare och egenföretagare med att synliggöra och motverka sexuellt våld.

https://www.forelasarepaulina.com/

www.advokatlagh.se

www.linnmhallen.se