Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Jan 12, 2022

I detta avsnitt pratar fortsätter vi att prata om eftervåld, det våld som många gånger tar vid efter separation från en våldsutövare. Vi pratar med "Anna" som under många år levde i en relation präglad av våld och hot. Efter separation från hennes fd. partner började en lång process och kamp för barnen.