Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Oct 28, 2019

I detta avsnitt belyser vi våld i ungas nära relationer utifrån den forskning som idag finns tillgänglig. Vi gästas av Carolina Øverlien, docent i socialt arbete på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och forskningsledare på NKVTS i Oslo. 

linn@linnmhallen.se