Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

May 29, 2022

I detta avsnittet gästas vi av Carolina Överlien, professor i socialt arbete som under senare år har arbetat med studier som handlar om ungas våld i nära relationer. 


Vi pratar om  våld i unga Hbtqi - personers nära relationer och om ”dubbel...


May 9, 2022

I detta avsnitt gästas vi av Karin Pernebo som är psykolog och forskare vid Linnéuniversitetet. Karin forskar om barn som utsatts för våld i nära relationer samt om insatser och behandling till barn med erfarenhet av svåra livshändelser. Vi pratar bland annat om hur barn påverkas av att uppleva våld från en...