Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer

Feb 24, 2020

I detta avsnitt belyser vi våld i HBTQ:s personers nära relationer. Gäst är Kina Sjöström från RFSL:s Stödmottagning. Feb 10, 2020

I detta avsnitt pratar vi med Sanna Detlefsen från Linköpings Stadsmission om våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik, den dubbla utsattheten och vanliga föreställningar kring denna grupp kvinnor. Sanna har i många år arbetat med våldsutsatta kvinnor i beroende och berättar om sina erfarenheter av att...